23
okt 2017

REDNA LETNA SKUPŠČINA KLUBA BELOKRANJSKIH ŠTUDENTOV

V Klubu belokranjskih študentov smo s petkovo redno letno skupščino, ki je potekala v Hotelu Bela krajina v Metliki, vstopili v novo obdobje. Skupščina je bila prvič izvedena v Metliki z namenom večje povezanosti med občinami, predvsem pa med mladimi. Poleg upravnega odbora je bilo na skupščini še nekaj članov KBŠ, po mnogih letih pa so bili prisotni tudi predstavniki vseh belokranjskih občin. Medijev na tokratni skupščini ni bilo. Skupščino je vodil predsednik preteklega obdobja Jure Kuhar. Na predstavnika metliške in semiške občine je naslovil vprašanje, zakaj delovanje našega kluba ne podpirajo v tolikšni meri, kot ga podpira črnomaljska občina. Predstavnika sta se zavezala, da bosta občini v bodoče svoje sodelovanje s KBŠ-jem okrepili, kar bo pomenilo tudi reševanje problematike slabšega vključevanja v klub s strani prebivalcev Metlike in Semiča. Smo belokranjski klub in naš namen je, da se v njem udejstvujemo vsi Belokranjci. Le tako bomo skupaj pripomogli k izboljšanju razmer v Beli krajini.

Vodje vseh sekcij KBŠ so na skupščini predstavili svoje delo v preteklem letu, kandidati za novo vodstvo pa so predstavili smernice in načrte za novo mandatno obdobje, iz česar je bilo razvidno, da bo klubsko aktiviranje le še dodatno razgibano in zanimivo.  Predstavljeno je bilo tudi finančno poročilo 2016, poročilo nadzornega odbora, poročilo disciplinske komisije in poročilo o delu Mladinskega centra Bit in Mladinskega kulturnega kluba. Vsa poročila in načrti so bili soglasno sprejeti. Z novim študijskim letom ustvarjamo novo gledališko igro, začeli bomo s tečaji tujih jezikov, začenši z nemščino, uvedli bomo bralni klub, okrepili bomo sodelovanje z dijaki, še več delovanja na avdio-vizualnem ustvarjanju …

Sledile so volitve v klubske organe, kjer so prisotni izvolili novo predsedstvo. To so postali:

 • Nina Miketič - predsednica

 • Darja Vukčevič - podpredsednica

 • Anja Šimec - tajnica

 • Neža Steiner - blagajničarka

 • Nastasja Schweiger - vodja sekcije za kulturo in družbo

 • Jure Štukelj - vodja sekcije za šport

 • Tomaž Starašinič - vodja sekcije za informacijske tehnologije

 • Manja Novak - vodja sekcije za informiranje

 • Miha Babič - vodja dijaške  sekcije

V nadzorni svet so bili izvoljeni:

 • Marko Simčič

 • Jure Kuhar

 • Ivana Laharnar

V disciplinsko komisijo so bili izvoljeni:

 • Jan Gašperič

 • Rok Babič

 • Jaka Šikonja

Novo vodstvo je že v svežem delovnem zagonu in napovedani so že nekateri dogodki. “Nova, tokrat bolj žensko obarvana ekipa v naslednjem akademskem letu pripravlja vrsto dogodkov, med katerimi bo vsak belokranjski študent našel nekaj zase. V ekipi so sveži obrazi, polni elana in zagona. S svežimi idejami in projekti bomo delovanje KBŠ-ja ohranili na visokem nivoju, ki ga je ustvarila prejšnja ekipa, hkrati pa bomo stremeli še k boljšim rezultatom.” je ob izvolitvi povedala nova predsednica KBŠ-ja Nina Miketič.

Nekdanji predsednik Jure Kuhar pa je izkazal zaupanje v novo vodstvo in dejal: “Veseli me dejstvo, da so se skupščine udeležili predstavniki vseh treh belokranjskih občin in smo lahko z vsakim spregovorili nekaj besed o stanju mladih v občini in priložnostih, ki so na voljo za v prihodnje. Sicer smo pa v preteklem letu s Klubom belokranjskih študentov izvedli vrsto uspešnih projektov in organizacijo še bolj približali predvsem mladim, kar se kaže s samoiniciativnostjo in pristopom z idejami. Ravno ta želja po delu in angažiranost mladih pa dajeta zaupanje v novo ekipo, ki bo z mešanico nekoliko izkušnejših in novincev v prihodnje lahko sledila tempu, kot smo ga narekovali zadnja 4 leta.’’  

 

Nekdaj je skupščina imela popolnoma drugačno obliko - v velikem številu so se je udeležili člani kluba in takratnemu vodstvu predstavili svoja stališča in kritiko. To je bilo eno ključnih vodil takratnega vodstva kluba in tudi zdaj si želimo, da bi se mladina bolj aktivirala in preko kluba naredila svoj pečat v družbi.

Za več informacij oziroma dodatne izjave nas lahko kontaktirate na: 

Jure Kuhar: jure.kuhar@klub-kbs.si

Nina Miketič: nina.miketic@klub-kbs.si