10
mar 2018

Objava kandidatur za svetnika v Svetu ŠOLS in Svetu Zveze ŠKIS

Objava kandidatur za svetnika v Svetu ŠOLS in Svetu Zveze ŠKIS

Volilna komisija Kluba belokranjskih študentov obvešča, da je skladno z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS, dne 9. marca 2018, pregledala kandidature za svetnika v Svet ŠOLS in Svet Zveze ŠKIS. Po pregledu je komisija ugotovila, da je prijavo podala le ena kandidatka, za obe mesti.

 

IME

PRIIMEK

DATUM ROJSTVA

FAKULTETA

LETNIK

SMER ŠTUDIJA

Nina

Miketič

17.4.1996

Fakulteta za družbene vede

3

Novinarstvo

 

 

Ponovno obveščamo, da bodo volitve potekale v soboto, 17. marca 2018, od 9.00 do 13.00 ure na sedežu kluba.

 

Volilna komisija KBŠ

Črnomelj, 10. 3. 2018