Naslov

Klub belokranjskih študentov
Kolodvorska 34
8340 Črnomelj

Telefon:

  • 040 594 036 - Nina Miketič, predsednica
  • 040 809 778 - Darja Vukčevič, podpresednica
  • 040 342 542 - Anja Šimec, tajnica

E-pošta

info@klub-kbs.si

Davčna številka

88461475, nismo davčni zavezanec

Uradne ure

Vsako soboto od 19:00 do 21:00 in vsako sredo od 19:00 do 21:00 na sedežu društva.

Upravni odbor

Predsednica    Nina Miketič

   nina.miketic@klub-kbs.si

Podpredsednica    Darja Vukčevič

   darja.vukcevic@klub-kbs.si

Tajnica    Anja Šimec

   anja.simec@klub-kbs.si

Blagajničarka    Neža Steiner 

   neza.steiner@klub-kbs.si

Vodja Sekcije za kulturo in družbo     Nastasja Schweiger  

   nastasja.schweiger@klub-kbs.si

Vodja Sekcije za šport    Jure Štukelj

   jure.stukelj@klub-kbs.si

Vodja IT sekcije    Tomaž Starašinič

   tomaz.starasinic@klub-kbs.si

Vodja Sekcije za informiranje    Manja Novak

   manja.novak@klub-kbs.si

Vodja Dijaške sekcije    Miha Babič    miha.babic@klub-kbs.si

Nadzorni odbor

Marko Simčič

    marko.simcic@klub-kbs.si

Jure Kuhar

   jure.kuhar@klub-kbs.si

Ivana Laharnar

   ivana.laharnar@klub-kbs.si

Disciplinska komisija

Jan Gašperič

   jan.gasperic@klub-kbs.si  

Rok Babič

   rok.babic@klub-kbs.si

Jaka Šikonja

   jaka.sikonja@klub-kbs.si

Svetnik v Svetu ŠOLS in Svetu Zveze ŠKIS

 

Darja Vukčevič   darja.vukcevic@klub-kbs.si

Zemljevid